Seriál 01: Jaké chování na vodu nepatří
Díl 11. Zákaz plavby do vymezeného prostoru

Dnes se seznámíme s důležitým značením na vodní cestě. Pokud na vodní cestě uvidíte červenou tabuli s vodorovným bílým pruhem uprostřed, znamená to, že za tuto tabuli je plavba zakázána resp. jedná se o zákaz proplutí, jelikož tato tabule může být umístěna i v mostním poli. Bohužel téměř při každé plavbě za hezkého počasí se setkáváme s tím, že je toto porušováno.

Tato signální tabule může být doplněna bílou šipkou ze strany a pokud jsou umístěny dvě takové tabule vedle sebe a šipky míří proti sobě, tak do takto vymezeného prostoru za nimi je plavba zakázána (toto značení může být doplněno žlutými bójemi). Takovéto značení typicky najdeme před jezy. V takovém případě bude doplněno příkazovou značkou plutí v daném směru a modrým znakem pro jez, jako můžete vidět ve videu.

Video je z této neděle, kdy počasí bylo opravdu zvláštní a nad jezem se tvořila duha 

Mějte se krásně