Často kladené dotazy

Co znamená zkratka VMP a co je kategorie M, S a co je oblast I, C?

Zkratka VMP znamená Vůdce malého plavidla. Je to osoba, která je oprávněna vést malé plavidlo. Jsou dvě kategorie: M a S a dvě oblasti: oblast I - vnitrozemské vodní cesty a oblast C - příbřežní plavba na moři.  Kategorie M opravňuje vést malé plavidla s vlastním strojním pohonem (motorová loď), jehož délka nepřesahuje 20 metrů a výkon motoru není omezen, kategorie M20 má omezen výkon motoru do 20 kW. Kategorie S opravňuje vést malé plavidla bez vlastního strojního pohonu (plachetnice), jehož délka nepřesahuje 20 metrů a plocha plachet není omezena, Kategorie S20 má omezenou plochu plachet do 20 m2.


Složil/a jsem praktickou část zkoušky k získání VMP. Jak mám postupovat dále?

Pokud ještě nemáte potvrzený lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, stáhněte si ho zde a nechte si ho potvrdit svým praktickým lékařem. Na pobočce České pošty si zakupte kolkovou známku v hodnotě 500 Kč. Pokud nechcete využít fotografii z evidence obyvatel, obstarejte si jednu pasovou fotografii formátu 3.5 x 4.5 cm. Vyhledejte si volný termín teoretické zkoušky na webových stránkách Státní plavební správy, který Vám vyhovuje (zde). Stáhněte si žádost o vydání plavebního dokladu zde a vyplňte ji. Vzor vyplněné žádosti naleznete zde. Vyplněnou žádost spolu s lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti a osvědčením o vykonání praktické zkoušky (které jste obdrželi po úspěšném složení praktické zkoušky) zašlete na adresu pobočky Státní plavební správy, která pořádá Vámi zvolený termín teoretické zkoušky.

Alternativně lze podat žádost elektronicky na adrese https://portaldopravy.cz/login/. Návod na vyplnění je zde. Jak správně vybrat kategorie najdete popsané ve vzoru vyplněné písemné žádosti (zde). K žádosti je stále nutné přiložit sken lékařského posudku o zdravotní způsobilosti a osvědčení o vykonání praktické zkoušky.

Ověřte si, že jste zapsáni na Vámi požadovaný termín teoretické zkoušky (zde). Jak probíhá teoretická zkouška naleznete zde.


Kde najdu formulář pro lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vůdce plavidla?

Formulář pro lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vůdce plavidla naleznete zde. Lékařský posudek nesmí být starší něž tři měsíce. Podmínky zdravotní způsobilosti najdete zde pod bodem C.


Kde najdu žádost o vydání plavebního dokladu - průkazu VMP?

Žádost o vydání plavebního dokladu - průkazu VMP ve formátu pdf naleznete zde. K žádosti nezapomeňte přiložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, ne starší než tři měsíce, osvědčení o ověření praktických dovedností, které jste obdrželi po úspěšném vykonání praktické zkoušky, a kolek v hodnotě 500Kč. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ve formátu pdf naleznete zde. Vzor vyplněné žádosti naleznete zde.


Jak mám vyplnit žádost o vydání průkazu VMP?

Žádost o vydání průkazu VMP vyplňte hůlkovým písmem. Kolkovou známku v hodnotě 500 Kč nalepte do příslušného prostoru "Kolková známka" v levém horním rohu. Za doklad totožnosti je považován občanský průkaz nebo cestovní pas. Uvedeným dokladem totožnosti se budete prokazovat při teoretické zkoušce. Žádost podepište černě, do středu příslušného pole "Váš podpis". Do pravého horního termínu žádosti uveďte Vámi požadovaný termín teoretické zkoušky. Vzor vyplněné žádosti naleznete zde. Oficiální pokyny Státní plavební správy pro vyplnění žádosti naleznete zde.


Kde zjistím, jaké termíny teoretické zkoušky jsou volné?

Informace o volných termínech jsou zveřejněny na webových stránkách Státní plavební správy. Do formuláře "Zkoušky - termíny zkoušek" zvolíte Vámi požadovaný typ průkazu, tj. Vůdce malého plavidla, místo konání neboli pořádající pobočku a období, ve kterém chcete zjistit obsazenost zkoušek. Po kliknutí na "Vyhledej zkoušky" se zobrazí Vámi zvolený seznam termínů zkoušek. Odkaz na formulář naleznete zde.


Kde najdu informace o přiděleném termínu teoretické zkoušky?

Informace o přiděleném termínu teoretické zkoušky naleznete na stránkách Státní plavební správy. Do formuláře "Informace o přiděleném termínu zkoušky" vyplňte Vaše jméno, příjmení, datum a místo narození bez diakritiky a po kliknutí na "Vyhledat přidělený termín" se Vám zobrazí veškeré informace o Vašem přiděleném termínu - datum, čas, místo konání, požadovaný doklad, požadované způsobilosti, pobočka SPS pořádající zkoušku. Odkaz na formulář zde.


Jak probíhá teoretická zkouška?

Teoretická zkouška probíhá na Vámi zvolené pobočce Státní plavební správy na počítači. Počítač Vám vygeneruje test (náhodně vybere 35 otázek z celého souboru zveřejněných otázek) pro kategorii M. Každá otázka má 3 možnosti odpovědí. Jen jedna odpověď je správná. Na napsání testu je časový limit 30 minut. K úspěšnému složení zkoušky je nutné zodpovědět správně minimálně 30 otázek z celkových 35 otázek. Nejvýše tedy můžete mít 5 chyb.

Po splnění této základní části zkoušky (tedy kategorie M nebo M20) je možné vykonat doplňkovou část zkoušky, a to k získání oprávnění k plachetnice (tedy kategorie S nebo S20). Test pro kategorii S obsahuje 14 otázek. Na napsání testu je časový limit 10 minut. K úspěšnému složení zkoušky je nutné zodpovědět správně minimálně 11 otázek z celkových 14 otázek. Nejvýše tedy můžete mít 3 chyby. A dále je možné vykonat doplňkovou část zkoušky, a to k získání oprávnění k vedení plavidla v režimu příbřežní plavby na moři (oblast C). Test pro oblast C obsahuje 28 otázek. Každá otázka má 3 možnosti odpovědí. Jen jedna odpověď je správná. Na napsání testu je časový limit 25 minut. K úspěšnému složení zkoušky je nutné zodpovědět správně minimálně 24 otázek z celkových 28 otázek. Nejvýše tedy můžete mít 4 chyby.

Pokud neuspějete v základní části zkoušky (kategorie M nebo M20), nebudete připuštěn/a k dalšímu testu a musíte opakovat celou zkoušku. Pokud neuspějete v doplňkové části zkoušky (oblast C), opakujete již jen tuto část zkoušky nebo se můžete dohodnout, že Vám bude vydán průkaz VMP pouze kategorie M.

Zkušební anonymní testy zde


Kam je splavná Vltava z Prahy?

Vltava je splavná z Prahy proti proudu do Českých Budějovic, kde jsou dvě omezení - vodní nádrž Slapy, kde z dolní vody na horní vodu lodě do šířky 2,60 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t převáží traktor s vlekem a dále na vodní nádrži Orlík, kde je provozováno zdvihadlo pro plavidla do šířky 3,00 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t. Po proudu po Vltavě lze doplout do Mělníka a dále lze plout po Labi po proudu až do Hamburku nebo proti proudu Labe až do Přelouče.


Kolik stojí proplutí plavební komorou?

Proplutí plavební komorou je v České republice ZDARMA.


Kolik stojí kotvení v České republice?

Na veřejných kotvištích je kotvení zdarma. Na soukromých kotvištích je účtován poplatek dle poskytovaných služeb - připojení k elektřině, k vodě atd.


Kde získám aktuální informace o stavu vodních cest v ČR?

O omezeních na vodní cestě rozhoduje Státní plavební správa, která je vydává formou opatření. Všechna platná opatření jsou uvedena na jejím webu https://plavebniurad.cz/. Další zdroj informací je server https://www.lavdis.cz/, zde najdete všechny aktuální informace včetně nenadálých informací a výstrah z důvodu počasí.